Home    My eThaicd    Wish List     Order Status    View Cart    Contact Us  
eThaiCD.com Online Thai Entertainment Store
25 September 2023
   
Enjoy more selections, pay less. FREE Worldwide Delivery.
Payment secured by Paypal

Advanced Search
New Releases     Clearance Sale     Best Sellers     Recommendations    

  Book: Phum Panya Tawan Aok : Ruay Duay Feng Shui[Book Set]  
   
Free Express Delivery

Book: Phum Panya Tawan Aok : Ruay Duay Feng Shui[Book Set]  

Book: Phum Panya Tawan Aok : Ruay Duay Feng Shui[Book Set]: ภูมิปัญญาตะวันออก ชุด รวยด้วยฮวงจุ้ย. By โหราคาร


$92.50 & FREE Express Delivery to Worldwide

Availability :

In Stock. Usually ships within 2-4 days.

 
Qty:


Product Descriptions

Book: Phum Panya Tawan Aok : Ruay Duay Feng Shui[Book Set]: ภูมิปัญญาตะวันออก ชุด รวยด้วยฮวงจุ้ย.

Publisher: โหราคาร

About:

(เคล็ดลับรวยด้วยฮวงจุ้ยร้านค้า) ของ ซินแส เฟยหยุนซานเหยิน เล่มนี้ แนะนําวิธีปรับแต่งฮวงจุ้ยร้านค้า ให้อยู่ในตําแหน่งทิศทางอันเป็นมงคลตามหลักฮวงจุ้ย โดยเฉพาะทางเข้าร้าน ประตูหลัก จุดขายสินค้า เครื่องเก็บเงิน สํานักงาน ตลอดจนบ้านพักอาศัย ฯลฯ ที่สอดคล้องกับวันเดือนปีเกิดเจ้าของกิจการ ไม่เพียงช่วยขจัดปัญหาอันน่าปวดศีรษะข้างต้นได้ ยังช่วยให้ท่านประสบความสําเร็จในกิจการที่ทําอยู่ มั่งคั่งร่ำรวยสมปรารถนาอีกด้วย

(อุปกรณ์ฮวงจุ้ยนำโชค และวิธีขับเสนียดจัญไร) ถ้าเราไม่อาจอยู่อย่างแคล้วคลาดปลอดภัย หรือไม่มีโชคลาภวาสนา และไม่มีความสุขความเจริญในบ้านหรือสํานักงานที่เราสร้างขึ้นด้วยความยากลําบาก ก็ควรรีบหันมาดูว่า ฮวงจุ้ยและสภาพแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกเป็นอย่างไร แล้วหาวิธีแก้ไขโดยเร็ว “ยุคนี้คือยุคแห่งเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ ยุคที่กระแสวิทยาศาสตร์ไหลบ่าท่วมท้น ผู้เขียนพยายามเขียนหนังสือเล่มนี้ โดยแหวกออกจากกรอบแห่งความงมงาย เปิดเผยปราณพิฆาตและเทพพิฆาตชนิดต่าง ๆ ทั้งในและนอกบ้านหรือสํานักงาน ตลอดจนอุปกรณ์ฮวงจุ้ยนําโชค วิธีขับเสนียดจัญไร สลายปราณพิฆาต ไล่ภูตผีปีศาจ ขจัดภัยพิบัติ และวิธีตั้งอุปกรณ์ฮวงจุ้ยนําโชคแบบต่าง ๆ อย่างแจ่มแจ้ง โดยผู้เขียนได้นําภาพเด็ด ๆ ที่ผู้เขียนได้จากการดูฮวงจุ้ยตามท้องที่ต่าง ๆ ทั่วเกาะไต้หวัน ตลอดถึงแผ่นดินใหญ่มาลงไว้ เพื่อความเข้าใจง่าย สําหรับท่านผู้อ่านได้พิจารณาเลือกใช้ตามความเหมาะสม…”

(ฮวงจุ้ยมงคล ฉบับวิธีแสวงลาภลอย ลาภเสี่ยง และเสริมดวงพนัน) งานการและรายได้ตามปกติ ถึงจะพอยังชีพ แต่ไม่อาจช่วยให้ร่ำรวยได้ จึงต้องกล้าแสวงลาภลอยลากเสี่ยงด้วยสติปัญญา รู้จักอดทน ใจเย็น ไม่ก่อกรรมทําเข็ญ ไม่ละเมิดกฎแห่งฟ้า และดังนั้นจึงอาจพึ่งพลังฮวงจุ้ยช่วยหนุนนํา ด้วยการปรับแต่งบ้านพักอาศัยและสํานักงาน ตามเคล็ดวิชาฮวงจุ้ยทั้งลับและไม่ลับ ตลอดถึงรู้จักเซ่นไหว้บนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ถูกหลักถูกวาสนา แล้วโชคลาภก็จะเข้าข้าง นําเราสู่ชีวิตที่ปราศจากความยากจน มีแต่ความเจริญมั่งคั่ง และอนาคตที่รุ่งเรือง

(ฮวงจุ้ยมงคล ฉบับคริสตัลนำโชค) วิธีนําคริสตัลมาใช้ประโยชน์ โดยประสานเข้ากับทฤษฎีฮวงจุ้ย ก็คือการปรับความสัมพันธ์ "สนามพลังงาน" ระหว่างคริสตัล "ฮวงจุ้ยเรือนหยาง" กับมนุษย์ ให้สมดุลและเข้ากันในเชิงบวก เอื้อประโยชน์กับการนําโชค ช่วยให้ลูกหลานมีสมองแจ่มใส เรียนเก่ง ทุกคนในบ้านมีสุขภาพกายและใจแข็งแรง อีกทั้งสามารถขับเสนียดจัญไร ชีวิตครอบครัวจึงมีแต่ความสุขความเจริญสืบเนื่องยาวนาน

(เคล็ดลับฮวงจุ้ย : วิธีเลือกตำแหน่งและวันเวลามงคล) หนังสือเล่มนี้ แตกต่างจากหนังสือฮวงจุ้ยในท้องตลาดตรงที่ เปิดเผยเคล็ดลับฮวงจุ้ยของสํานักต่าง ๆ อย่างจะแจ้ง โดยเฉพาะวิธีเลือกตําแหน่งและวันเวลามงคลของสํานักต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ สํานักอัฏฐเรือน สํานักดาวเหิน สํานักเสวียนคง สํานักอัฏฐฐานทวารมังกร ฯลฯ โดยสามารถแก้ข้อขัดแย้ง และนําวิธีการของสํานักเหล่านี้มาประสมกัน ช่วยให้ท่านสามารถหลีกเลี่ยงตําแหน่งและวันเวลาที่ไม่เป็นมงคลสําหรับตัวเอง... เมื่อเรื่องร้ายโรคภัยไม่กล้ำกราย ชีวิตจึงมีแต่ความสุขความเจริญและความมั่งคั่ง ทํามาค้าขายได้กําไร ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ผัวเมียรักใคร่กันดี พ่อแม่สุขภาพแข็งแรง ลูกหลานตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ฯลฯ สมดังปรารถนาทุกประการ
Last updated: February 8, 2020


Browse for more in


Customer Reviews

No customer review available. Be the first to review this item.
Thai singers - Grocery online thai - thai cd, thai cds, thai dvd, thai kalaoke, thai lakorn, thai magazines, thai movies, thai music, thai singers, thailand movies, thailand music, muay thai, thai boxing, thai DVDs - Thai Product - thailand Copyright © 1999-2023. eThaiCD.com - ThaiCD Online Ltd. All rights reserved.Thai Product  - thai dvd, thai vcd, thai music, thai singers, thai movie, Thai lakorn, Thai karaoke, thai magazines, shopping, product store, muay thai, thai boxing, golf mike, bird thongchai, thailand, shorts - Thailand Books