Home    My eThaicd    Wish List     Order Status    View Cart    Contact Us  
eThaiCD.com Online Thai Entertainment Store
28 September 2020
   
Enjoy more selections, pay less. FREE Worldwide Delivery.
Payment secured by Paypal

Advanced Search
New Releases     Clearance Sale     Best Sellers     Recommendations    

  Thai Novel : Suriyaworamun  
   

Thai Novel : Suriyaworamun  

Thai Novel : Suriyaworamun. สุริยวรรมัน. By ทมยันตี.


$35.50 & FREE Shipping to United States

Availability :

In Stock. Usually ships within 2-4 days.

 
Qty:


Customers who bought this product also bought..

Product Descriptions

Product Name : Suriyaworamun
สุริยวรรมัน

Publisher : ณ บ้านวรรณกรรม

Arthor : ทมยันตี

Weight : 650 gram


Story :

“สรี” ก็คือ “สตรี” “สรี” ก็มีความงามของสรี “สรี” ก็มีสุขและโศกของสรี สุขเช่นไรเล่า…โศกเช่นไรเล่า? …โศกะแห่งกษัตริย์ คือ เสื่อมจากอำนาจ โศกะแห่งพราหมณ์ คือ เสื่อมจากฌาน โศกะแห่งสรี..คือ ไร้เสน่หา… “ทมยันตี” ตวัดปลายปากกาสีม่วง บันทึกไว้ใน “สุริยวรรมัน” มหากาพยนิยาย อันเป็นสาระนิยาย หรือโบราณคดีนิยายที่ผู้เขียนตั้งใจประพันธ์ขึ้นมาเพื่อฝากไว้เป็นมรดกทรงคุณค่าทางวรรณกรรมของแผ่นดิน “สุริยวรรมัน” เป็นเรื่องของกษัตราธิราช นาม “พิษณุหริ เกศวร” หรือ “องค์สุริยวรรมันที่ ๒” ผู้ทรงอำนาจมากที่สุดพระองค์หนึ่งของโลก…ด้วยอำนาจนั้น รวมเนื่องจาก “ความรัก” และ “ความเกรง-ความกลัว” ที่ทวยชนทั้งแผ่นดินมอบแด่พระองค์ “อำนาจ” ดังว่า หล่อหลอมรวมกันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ ๑ ใน ๗ ของโลกยุคใหม่ นาม “อังกอร์-นครวัด” (Angkor Wat) มหา “อสังหาริมทรัพย์” ของพระเจ้าสุริยวรรมันที่ ๒ แห่งนี้ มิได้ตั้งอยู่โดดเดี่ยวกลางทุ่งร้าง แต่เป็น ๑ ใน ๗๒ ปราสาทที่เรียงรายน้อยใหญ่ อยู่ในเขตเมืองพระนคร ซึ่งมีอาณาบริเวณกว้าง ๘ กิโลเมตร และยาว ๒๔ กิโลเมตร และใช้เวลากว่า ๓๐ ปี บนราชบัลลังก์กับการสร้างนครวัดแห่งนี้ นครวัด คือ ไจตร…อนุสาวรีย์แห่งความรักอันมั่นคง ที่พิษณุหริฯมีต่อนาง…ชลันธรี! ความพินาศแห่งมนุษย์มากมาบังเกิดเพราะคำว่า “ชลันธรี”?? ปราสาทอันวิจิตร โลกพิศวงจนบัดนี้ บังเกิดเพราะ “ชลันธรี” เช่นกัน?? “นาง” มิใช่แค่คู่เสน่หา หากนางคือ “มิตราร่วมทุกข์” การเริ่มบทแรกของสุริยวรรมัน เกิดขึ้นหลังจากเก็บสะสม “ข้อมูล” นานถึง ๒๐ กว่าปี เนื่องจากสิ่งที่ต้องการนั้นเป็นเรื่องของรายละเอียดที่ยากจะ “ถาม” จาก “ปาก” ใครได้ การค้นจารึกต่างๆ ต้องใช้สันสกฤตปนขอม “ภาษา” ที่ใช้ในเรื่องส่วนใหญ่จะปนๆ ระหว่างสันสกฤต เขมรโบราณและปัจจุบัน แต่ก็ไม่เป็นการยากที่จะอ่านให้เข้าใจ เพราะในการเขียนคำศัพท์มักจะมีจุดาลูกน้ำพร้อมคำแปลในตอนหลังให้ทุกครั้งและศัพท์หลายคำก็เป็นคำศัพท์ที่เข้าใจง่าย สิ่งที่ผู้เขียนต้องการ มิใช่ “ตลาด” สำหรับงานผลิต มิใช่ “ผลพลอยได้” จากการสร้างเป็นภาพยนตร์หรือละครโทรทัศน์ หากสวรรค์สร้างเก็บไว้สำหรับคนที่มี “ตา” มองเฉกเดียวกัน มีหัวใจรักในสิ่งเหมือนๆ กัน การสร้างสรรค์ผลงานที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ ไม่สามารถจะบรรยายได้ว่า สำนักพิมพ์ ณ บ้านวรรณกรรม รู้สึกภาคภูมิใจมากแค่ไหน เพราะนี่คือความยิ่งใหญ่ อลังการ ที่ “ทมยันตี” ตั้งใจฝากไว้ในแผ่นดิน แผ่นดินอันเป็นถิ่นกำเนิด “สุริยวรรมัน” แผ่นดินที่ ณ บัดนี้ เรียกขานว่า เมืองบุรีรัมย์ “สุริยวรรมัน” ผู้สร้างสิ่งมหัศจรรย์ ๑ ใน ๗ ของโลกมีภูมิลำเนาเกิดในประเทศไทยนี้เอง!
Last updated: August 3, 2018


Browse for more in


Customer Reviews

No customer review available. Be the first to review this item.
Thai singers - Grocery online thai - thai cd, thai cds, thai dvd, thai kalaoke, thai lakorn, thai magazines, thai movies, thai music, thai singers, thailand movies, thailand music, muay thai, thai boxing, thai DVDs - Thai Product - thailand Copyright © 1999-2020. eThaiCD.com - ThaiCD Online Ltd. All rights reserved.Thai Product  - thai dvd, thai vcd, thai music, thai singers, thai movie, Thai lakorn, Thai karaoke, thai magazines, shopping, product store, muay thai, thai boxing, golf mike, bird thongchai, thailand, shorts - Thailand Books