Home    My eThaicd    Wish List     Order Status    View Cart    Contact Us  
eThaiCD.com Online Thai Entertainment Store
03 October 2022
   
Enjoy more selections, pay less. FREE Worldwide Delivery.
Payment secured by Paypal

Advanced Search
New Releases     Clearance Sale     Best Sellers     Recommendations    

  Pocket Book : Tum Jai Sia Barng Laew Tuk Yarng Jah Dee Kuen  
   

Pocket Book : Tum Jai Sia Barng Laew Tuk Yarng Jah Dee Kuen  

Pocket Book : Tum Jai Sia Barng Laew Tuk Yarng Jah Dee Kuen - ทำใจเสียบ้าง แล้วทุกอย่างจะดีขึ้น . By ชุติปัญโญ. 160 pages


$12.50 & FREE Shipping to Worldwide

Availability :

In Stock. Usually ships within 2-4 days.

 
Qty:


Customers who bought this product also bought..

Product Descriptions

Product Name : Tum Jai Sia Barng Laew Tuk Yarng Jah Dee Kuen
ทำใจเสียบ้าง แล้วทุกอย่างจะดีขึ้น

Publisher : สำนักพิมพ์ใยไหม

Arthor : ชุติปัญโญ


Page : 160 Pages
Weight : 150 gram


Story :

เริ่มต้นที่คำถาม

เพราะไม่รู้จักตั้งคำถามให้กับชีวิต

เราจึงต้องตกเป็นทาสทางความคิดฝ่ายลบ

ของตนเองและผู้อื่นอยู่ร่ำไป

ตกเป็นทาสการถูกครอบงำ

ทางจิตวิญญาณที่ซ่อนอยู่ในตัวเรา

ทำให้จิตเดิมแท้ที่ควรจะได้รู้แจ้ง

เห็นจริงในชีวิตเลือนหายไป

การใช้ชีวิตของคนเรานั้นย่อมมีวิถีทางแห่งการสร้างสุข และแสวงหาคำตอบให้กับตัวเองไม่เหมือนกัน ทุกคำตอบที่เกิดขึ้นในใจล้วนมีที่มาในความเข้าใจของแต่ละคน จะมีการกะเกณฑ์ความรู้สึกนึกคิดของแต่ละคนให้อยู่ในกรอบเดียวกันย่อมเป็นไปได้ยาก ถึงจะบังคับได้ก็คงเพียงแค่ควบคุมทางกายเท่านั้น แต่ความรู้สึกในใจก็ยังถวิลหาสิ่งที่เป็นความฝันของตัวเองอยู่ดี

แต่เมื่อเราพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้คนในโลกใบนี้ กลับเห็นว่าไม่ว่ากี่ยุคสมัยผ่านมา ทุกคำตอบที่เราเดินตามกันมาหลายชั่วอายุคน กลับปรากฏว่าไม่มีคำตอบใดที่ทำให้หายสงสัยในเรื่องการเกิดสักที ยิ่งแสวงหาคำตอบให้ชีวิตก็ยิ่งว้าวุ่นและสับสนเข้าไปทุกขณะ

เสมือนว่าคำตอบที่ได้รับมานั้น เป็นคำโกหกจากรุ่นสู่รุ่นไม่รู้จบ จึงทำให้เราวนเวียนอยู่ในวังวนของความทุกข์และปัญหาอยู่ร่ำไป ทำให้ชีวิตที่เป็นอยู่นี้เหมือนกับว่ามีความสุข แต่เป็นความสุขที่ห่อหุ้มด้วยความหลอกลวงตัวเองไปวันๆ

เพราะเมื่อเราหันกลับไปมองอดีตที่เป็นคำถามในชีวิต และคำ

ตอบที่ปรากฏในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าเป็นคำตอบเดิมๆ ที่เหมือนกับว่าเราถูกกรอกข้อมูลไว้ว่า “ ชีวิตต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้น จึงชื่อว่าประสบความสำเร็จและมีความสุข”

เกิดมาต้องมีหน้าตาดีและเป็นลูกคนรวย

ต้องเรียนหนังสือในสถาบันที่มีชื่อเสียง

ต้องมีงานทำที่ดีและมีรายได้สูง

ต้องมีคู่ครองที่คู่ควรแก่เกียรติยศของตัวเอง

ต้องมีรถ มีบ้าน และสมบัติพัสถานที่เชิดหน้าชูตา

ต้องมีลูกเป็นโซ่ทองคล้องใจให้ครอบครัวสมบูรณ์แบบ

ต้องมีเกียรติยศชื่อเสียง และอำนาจในการดูแลชีวิตของตนและคนรอบข้างให้มีความสุขและปลอดภัย ฯลฯ

คำตอบเหล่านี้เหมือนกับว่าทุกคนที่เกิดมาต้องเดินบนถนนเส้นนี้เท่านั้น ถ้าเดินเส้นทางอื่นถือว่าไม่ใช่ความสำเร็จที่ชาวโลกวาดหวังไว้ แต่ผู้เขียนกลับมีความเห็นว่า ทั้งๆที่เราพยายามเดินตามเส้นทางที่มีมาแต่ครั้งบรรพกาล แต่ความสุขของคนเราก็มิได้เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมแต่อย่างใด

คำตอบที่เราเข้าใจว่าเป็น“ ความสุข” และ “ ความสำเร็จ” ในชีวิตนั้น กลับต้องลงทุนลงแรงในการแสวงหาเพิ่มมากขึ้น สิ่งที่ตามมาก็คือถูกความเห็นแก่ตัวเข้ามาครอบงำตัวตนเสียจนหมดสิ้น ทำให้ชีวิตพลาดจากเส้นทางเดิมแท้อันเป็นความงดงามอย่างน่าเสียดาย

พลาดจากความเป็นชีวิตเดิมแท้ที่บริสุทธิ์

พลาดจากความสุขที่ไม่ต้องลงทุนด้วยการเห็นแก่ตัว

พลาดจากความสำเร็จอันนำมาซึ่งความดีงามและมิตรภาพที่พึงมีต่อผู้คนรอบข้าง

พลาดจากความดับทุกข์ในใจที่ควรจะประสบในชีวิตนี้

เพราะไม่รู้จักตั้งคำถามให้กับชีวิต เราจึงต้องตกเป็นทาสทางความคิดฝ่ายลบของตนเองและผู้อื่นอยู่ร่ำไป ตกเป็นทาสการถูกครอบงำทางจิตวิญญาณที่ซ่อนอยู่ในตัวเรา ทำให้จิตเดิมแท้ที่ควรจะได้รู้แจ้งเห็นจริงในชีวิตเลือนหายไป

“ ชีวิตที่ดีงามเริ่มต้นที่คำถามที่แท้จริง”

จึงเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาด้วยตัวของเราเอง เพราะหากมีคำถามที่ชัดเจนในตัวเอง ชัดเจนทั้งทางความคิดและการกระทำ ทางออกที่มีอยู่ซึ่งอาจไม่เหมือนใคร แต่เป็นทางออกของความสุขที่แท้จริง ย่อมมีโอกาสเปิดเผยความจริงอีกด้านหนึ่งให้ปรากฏได้ เป็นความจริงที่ไม่อิงความสุขและความสำเร็จจากสิ่งอื่นใด

ในความรู้สึกส่วนตัวเกี่ยวกับคำถามเรื่องชีวิต ผู้เขียนประทับใจในคำถามของ“ พระพุทธเจ้า” ผู้เป็นจอมตรัยแห่งพระพุทธศาสนา เพราะหากเราศึกษาชีวิตของพระองค์ จะเห็นได้ว่าถ้าเปรียบเทียบความร่ำรวยในด้านทรัพย์สมบัติและเกียรติอำนาจ พระองค์ไม่ได้ด้อยกว่าใครอื่นในโลก แต่พระองค์ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่คนอย่างเราจะประสบได้ในชีวิตนี้

แต่น่าแปลกใจก็คือพระองค์กลับมองว่า ชีวิตที่เกิดมาท่ามกลางความเกิด แก่ เจ็บ และตายเหล่านี้ เป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความทุกข์ ทำให้คนเราจมอยู่กับวังวนแห่งความทรมานมิรู้จบ ถึงจะแสวงหาทางออกให้หลุดพ้นตามวิธีของชาวโลกอย่างไร ก็ยังชื่อว่าเป็นไปเพื่อการเวียนวนอยู่ในวิถีเดิมอยู่ดี

ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงตั้ง“ คำถามใหม่” ให้กับชีวิตของพระองค์เอง เป็นคำถามที่ต้องการออกจากกรอบเดิมๆ ที่เคยมี เพื่อการหลุดพ้นจากความเกิด แก่ เจ็บ ตายอย่างที่ผ่านมา และจากวังวนของความทุกข์ที่น่ากลัวเหล่านั้น

สุดท้ายพระองค์จึงตัดสินพระทัยก้าวออกจากความเป็นพระ

ราชาแห่งสมมุติแบบชาวโลก เพื่อค้นหาความจริงและความหลุดพ้นให้กับตัวเอง จนสามารถค้นพบคำตอบของชีวิตที่ปรารถนา และได้คำตอบที่เป็น“ ความสุขอันยั่งยืน” กระทั่งได้รับการขนานนามว่า “ พระพุทธเจ้า” ในเวลาต่อมา

บางคนอาจจะปฏิเสธในใจว่า “ ฉันทำอย่างพระพุทธเจ้าไม่ได้หรอก” แต่หากปรารถนาความสุขที่ไม่ต้องอาศัยทรัพย์และเกียรติยศชื่อเสียงมาเติมเต็มให้ชีวิตนี้ เราก็ต้องรู้จักปฏิวัติชีวิตของตัวเองให้ได้ ต้องรู้จักแสวงหาจุดยืนที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับจิตใจ ถึงแม้ว่าจะยากลำบากสักเพียงใดหรือมิอาจเทียบเท่าพระองค์ก็ตาม แต่อย่างน้อยได้มีโอกาสเรียนรู้ตามรอยบาทของพระองค์บ้างก็ยังดี

เพราะถ้าเรายอมจมอยู่กับวิถีชีวิตแบบเดิมๆ โดยมีความทุกข์คอยตบหน้าให้น้ำตาริน หรือหมองเศร้าเพราะสิ่งที่เราปรารถนาไม่รู้จบอยู่นั้นก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของเรา แต่ถ้ามีทางเลือกและมีโอกาสแสวงหาความสุขที่ดีกว่าให้ตัวเอง ทำไมเราไม่ยอมที่จะ “ ตั้งคำถามใหม่ให้กับชีวิตของตัวเองล่ะ”

แม้ในเบื้องต้นอาจจะยากลำบากในการหาคำตอบ หรือความเป็นบวกของความสุขให้เจอได้ แต่ครั้นเรารู้จักเรียนรู้ที่จะตอบคำถามที่ตั้งขึ้นมาใหม่ด้วยวิธีการใหม่ๆที่นำมาซึ่งความสุขอันแท้จริงได้แล้ว ชีวิตที่ดำรงอยู่คงไม่ต้องหวังพึ่งวัตถุภายนอกมากจนเกินไป

เพราะความสุขที่แท้จริงมีอยู่ในตัวเราทุกคน เว้นเสียแต่ว่าจะเปิดใจยอมรับที่จะค้นหาและตอบคำถามใหม่ที่ซ่อนอยู่ในใจเราหรือไม่เท่านั้นเอง

เริ่มต้นที่การมีคำถามให้กับชีวิต แล้วคำตอบที่ค้างคาใจจะค่อยปรากฏชัดได้ในสักวัน
Last updated: March 11, 2018


Browse for more in


Customer Reviews

No customer review available. Be the first to review this item.
Thai singers - Grocery online thai - thai cd, thai cds, thai dvd, thai kalaoke, thai lakorn, thai magazines, thai movies, thai music, thai singers, thailand movies, thailand music, muay thai, thai boxing, thai DVDs - Thai Product - thailand Copyright © 1999-2022. eThaiCD.com - ThaiCD Online Ltd. All rights reserved.Thai Product  - thai dvd, thai vcd, thai music, thai singers, thai movie, Thai lakorn, Thai karaoke, thai magazines, shopping, product store, muay thai, thai boxing, golf mike, bird thongchai, thailand, shorts - Thailand Books